Nedeljsko praznovanje 36. kmečkega praznika

povorka 4V nedeljo, 20. avgusta, je bil na Destrniku osrednji del Kmečkega praznika, kjer vasi že tradicionalno prikažejo stare kmečke običaje in opravila. Letos se je na prizorišču pred gasilsko-turističnim domom v Destrniku zbralo 12 skupin, ki so v lepem vremenu prisotnim čudovito predstavile stara kmečka opravila.
Ogledali smo si lahko: društvo kmetic, prikazale so, kako so nekoč želi na njivi, nastopajoči iz Vintarovcev so prikazali, kako so včasih pripravili sode za trgatev, videli smo prikaz nošenja vode na vagah, društvo vinogradnikov in kletarjev se je predstavilo kot najbolje znajo, z dobro vinsko kapljico, v Desencih so bili poskrbeli za vsako podrobnost, saj so na starem traktorju prikazali luščenje in mletje koruze. Janežovski Vrh je imel tri predstavitve
perilje, prikaz kovaštva in prikaz studenca na kolo. Jiršovci so v predstavitev znova vključili tudi podmladek, ki je bos, kot v starih časih, tekal okrog voza, na katerem so prikazali izdelavo pušlcev in pripravo drv za zimo. Tradicionalni udeleženec povorke Franc Murko je prodajal kokoši iz traksla, vaščani Placarja so prikazali, kako so nekoč izdelovali orodje, iz Ločkega Vrha mlatev pšenice na stari način, gasilci iz PGD Desenci pa so prikazali gašenje požara s staro brizgalno. Sledil je stacionarni prikaz postopka od lanu do platna – delo s tukačem, s trlico, na kolovratih, z motalom in na statvah – prikazali in izvedli so ga članice ter  člani TD Destrnik.
Že tradicionalno so s priznanji nagradili najlepše urejene hiše in njihove okolice za leto 2017 (v Občanu na zadnji strani). Podelili pa so tudi priznanja za naj pridelek: za sončnico z 52 cvetovi, 70 dag težki krompir in ogromen paradižnik.
Da obiskovalci prireditve niso ostali lačni in žejni, so dobro poskrbeli člani društva, in sicer s peko mesenih dobrot, z odlično gibanico in s krapcem iz krušne peči ter z domačim vinom. O tem, kako pridni so člani društva, priča podatek, da so v dveh dneh spekli in prodali okrog 200 gibanic. Prireditev je povezoval in z duhovitimi komentarji popestril Feliks Majerič. Programu je sledil zabavni del s Poskočnimi muzikanti.
V društvu so z obiskom prireditve zadovoljni in hkrati optimistično zrejo v prihodnost, saj so  z mislimi že pri naslednjem kmečkem prazniku. 

Več v fotogaleriji