Nedeljska povorka na 34. Kmečkem prazniku

kmečki834. Kmečki praznik Turističnega društva Destrnik je potekal v soboto, 15. in v nedeljo, 16. avgusta. Osrednji del je bil prikaz starih kmečkih običajev, ki je potekal v nedeljo. Letos se je na prizorišču pred gasilsko-turističnim domom v Destrniku zvrstilo 12 skupin, ki so prikazale že skoraj pozabljene običaje. Ogledali smo si lahko:
- nošenje vode z vagami iz Vintarovc in Zasadov,
- »gostuvanje« (gostija nekoč) iz Svetinc,
- vožnjo mleka s »kanglami na plac« v mestu – članice društva kmetic Destrnik,
- spravilo in vožnjo krme (sena ali otave) s konjsko vprego iz Destrnika,
- prodajo kokoši s »trakslom« – Franc Murko,
- žetev koruznice in postavitev rastav s koruznice iz Janežovc,
- pripravo drv za zimo s »cug« žago iz Vintarovc,
- ometavanje cimprane koče z ilovico iz Ločkega Vrha,
- kosci gredo kosit, servis za kose, vožnjo sena iz Jiršovc,
- mlatev na star »dreš mašin«, čiščenje z redosom in »bintanje na bintmlin« iz Placarja,
- od paše do sira s prikazom pastirske igre iz Levajncev,
- stacionarni prikaz od lanu do platna – delo s tukačem, s trlico, na kolovratih, z motalom in na statvah –prikaz in izvedba članic TD Destrnik.
Na nedeljski prireditvi so izbirali tudi naj pridelek. Lastnik največje buče je postal Bojan Kozminski iz Biša, naj koruznico s kar sedmimi klasi je prinesel Ivan Vindiš iz Janežovskega Vrha, posebno priznanje za izjemen pridelek – česen, pa je prejel Milan Malek iz Drstelje.
Prireditev je povezoval in z duhovitimi komentarji popestril Feliks Majerič. Po končanem programu je sledil zabavni del z ansamblom Munda Štajerci. Z obiskom so organizatorji, članice in člani TD Destrnik zadovoljni, saj je bil ta kljub slabemu vremenu, več kot odličen.