Knjiga LAN NEKOČ IN DANES in pobarvanka LAN

PRPLEADER EU SLO barvni

 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Knjiga LAN NEKOČ IN DANES in pobarvanka LAN

Nosilec projekta: Turistično društvo Destrnik

Trajanje operacije: zaključek oktober 31.10.2020

Okvirna vrednost projekta 7.466,34

Okvirna vrednost sofinanciranja: 4.473,38

S projektom želimo ohraniti dediščino naših babic in dedkov, ki so se ukvarjali s pridelavo lanu. Na območju občine in tudi v širši okolici živi še kar nekaj občanov, ki vedo veliko povedati o lanu, zato bomo zbrali vse ohranjeno pisno gradivo o lanu, ustna izročila naših občanov, ohranjene stare običaje o lanu, pomembnost lanu na našem območju nekoč in danes ter kako, na kakšen način in zakaj ga uporabljati.

Zato je namen projekta, da od starejše generacije zberemo material, izkušnje in običaje, ki so se ohranili do današnjih dni in izdamo knjigo o lanu, za mlajše pa pobarvanko o lanu.

Organizirali bomo delavnice za različne ciljne skupine ljudi: za društva, za posameznike, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in za šolsko mladino.

V projekt želimo vključiti čim več ljudi in jih na tak način spodbuditi, da se tradicija pridelave lanu ohrani in postane zanimiva za pridelavo in predelavo lanu in s tem  za dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Z druženjem različnih generacij ljudi bomo omogočili prenos znanja iz starejše na mlajšo generacijo in s tem ohranili dediščino naših prednikov.

Izdana knjiga in pobarvanka o lanu bo namenjena kot promocijski material društvu, kot učni pripomoček otrokom v  vrtcu in v šoli, kot protokolarno darilo občini…

Projekt bo imel pozitivne učinke na različne generacije ljudi:

- predšolske in šolske otroke,
- aktivno prebivalstvo, ki bodo videli priložnost v pridelavi lanenih semen,
- starejšo prebivalstvo, ki bo vključeno v nudenje svojih znanj in s tem ohranitev dediščine,
- invalidi, ki bodo lahko izdelovali oziroma pakirali promocijska darila,
- brezposelni, ki bodo lahko našli idejo ali način zaposlitve.

Vse informacije o društvo LAS najdete na spletni strani: http://www.las-bogastvopodezelja.si/

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Povezava na spletno stran PRP: http://www.program-podezelja.si/si