Evropski projekti

NADSTREŠNICA Z LANIŠNICO

Znesek, višina sredstev: 35.392,00 €
Viri sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Znesek, višina sofinanciranja: 22.030,32 €
Status - faza: V teku
Naslov: Destrnik, 2253 Destrnik
Začetek: 01.01.2022
Predviden zaključek: 30.09.2022

Naziv operacije: NADSTREŠNICA Z LANIŠNICO

logo1logo2logo3»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«.

Vodilni partner: Občina Destrnik

Projektni partnerji: TURISTIČNO DRUŠTVO DESTRNIK in DRUŠTVO KMETIC DESTRNIK

O PROJEKTU:

Prebivalci Občine Destrnik so bili že od nekdaj povezani z naravo in posledično kmetijstvom. Kmetijstvo živi, čeprav na drugačen način kot nekoč in nekoč  pogosta in vsakodnevna opravila izginjajo v pozabo. Razlog za izvedbo projekta je ponovna oživitev lanišnice, ki je na našem območju ni več moč najti ter predstavitve predelave lanu od sejanja do predelave. Lanišnica je prostor kjer so pred teritvijo lan približno v 24-ih urah dobro posušili. Lanišnica je bila hiška, zidana z opeko in premazana z blatom. Ostrešje je bilo na lesenih stebrih. Streha je bila zaradi preventivnih razlogov (možnost požara) pokrita z opeko, nekatere pa so bile kljub nevarnosti pokrite s slamo. Glavni del lanišnice je bila peč, zidana z opeko, imenovana »bik«. Videti je bila kot tunel, bila je precej dolga široka pa od 2 do 3 metre. V peč so kurili iz zunanje strani lanišnice za gorivo pa uporabljali lesene štore, ki jih v domačih pečeh niso mogli uporabiti.

Občina Destrnik bo za potrebe izvedbe operacije uredila nadstrešnico z lanišnico in bo tako pridobila nov objekt kulturne dediščine ter »prostor za druženje in izvedbo aktivnosti lokalnih društev.

Turistično društvo Destrnik bo v projektu izvedbo delavnice z zaključno prireditvijo, na temo predelave lanu. Delavnice bodo izvedene na območju treh občin in bodo vključevale različne starostne in interesne skupine. Ena izmed delavnic z zaključno prireditvijo se bo odvijala pred lanišnico v Občini Destrnik, druga se bo odvijala  v Občini Trnovska vas ter tretja na območju Občine Dornava z varovanci Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja.

Društvo kmetic Destrnik bo skozi aktivnosti projekta  obiskovalcem približalo kulinariko z uporabo lanu.

CILJI PROJEKTA:
- vzpodbujanje medgeneracijskega povezovanja,
- bogatenje razvoaj turistične in kulturne infrastrukture,
- vključevanje vseh starostnih, spolnih in interesnih skupin prebivalstva v družbeno življenje na podeželju,
- varovanja naravne in kulturne dediščine,
- ohranjanje tradicionalnega znanja in obrti...

Vse informacije o društvo LAS najdete na spletni strani: http://www.las-bogastvopodezelja.si/

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Povezava na spletno stran PRP: http://www.program-podezelja.si/si

-----

Knjiga LAN NEKOČ IN DANES in pobarvanka LAN

 

Screenshot 2022 02 24 at 09.44.39

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Knjiga LAN NEKOČ IN DANES in pobarvanka LAN

Nosilec projekta: Turistično društvo Destrnik

Trajanje operacije: zaključek oktober 31.10.2020

Okvirna vrednost projekta 7.466,34

Okvirna vrednost sofinanciranja: 4.473,38

S projektom želimo ohraniti dediščino naših babic in dedkov, ki so se ukvarjali s pridelavo lanu. Na območju občine in tudi v širši okolici živi še kar nekaj občanov, ki vedo veliko povedati o lanu, zato bomo zbrali vse ohranjeno pisno gradivo o lanu, ustna izročila naših občanov, ohranjene stare običaje o lanu, pomembnost lanu na našem območju nekoč in danes ter kako, na kakšen način in zakaj ga uporabljati.

Zato je namen projekta, da od starejše generacije zberemo material, izkušnje in običaje, ki so se ohranili do današnjih dni in izdamo knjigo o lanu, za mlajše pa pobarvanko o lanu.

Organizirali bomo delavnice za različne ciljne skupine ljudi: za društva, za posameznike, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in za šolsko mladino.

V projekt želimo vključiti čim več ljudi in jih na tak način spodbuditi, da se tradicija pridelave lanu ohrani in postane zanimiva za pridelavo in predelavo lanu in s tem  za dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Z druženjem različnih generacij ljudi bomo omogočili prenos znanja iz starejše na mlajšo generacijo in s tem ohranili dediščino naših prednikov.

Izdana knjiga in pobarvanka o lanu bo namenjena kot promocijski material društvu, kot učni pripomoček otrokom v  vrtcu in v šoli, kot protokolarno darilo občini…

Projekt bo imel pozitivne učinke na različne generacije ljudi:

- predšolske in šolske otroke,
- aktivno prebivalstvo, ki bodo videli priložnost v pridelavi lanenih semen,
- starejšo prebivalstvo, ki bo vključeno v nudenje svojih znanj in s tem ohranitev dediščine,
- invalidi, ki bodo lahko izdelovali oziroma pakirali promocijska darila,
- brezposelni, ki bodo lahko našli idejo ali način zaposlitve.

Vse informacije o društvo LAS najdete na spletni strani: http://www.las-bogastvopodezelja.si/

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Povezava na spletno stran PRP: http://www.program-podezelja.si/si