Vabilo na občni zbor

Na podlagi 18. člena statuta Turističnega društva Destrnik in sklepa upravnega odbora, z dne17. 1. 2018, sklicujemo 37. redni občni zbor, ki bo v soboto, 17. 2. 2018, ob 18.00 uri v Gasilskem domu Destrnik.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov občnega zbora
 3. Poročila (predsednika, blagajnika, tajnika, sekcij, nadzornega odbora, verifikacijske komisije)
 4. Razprava po poročilih
 5. Potrditev poročil in zaključnega računa za leto 2017
 6. Potrditev novega statuta TD Destrnik
 7. Program dela in finančni plan za leto 2018
 8. Beseda gostov
 9. Podelitev priznanj
 10. Sprejem novih članov
 11. Razno

V pričakovanju Vaše udeležbe Vas pozdravljamo!

 UPRAVNI ODBOR TD DESTRNIK