O našem kraju govorijo v Ameriki

Veleposlaništvo Republike Slovenije tedensko izdaja newsletter - publikacijo o dogajanju na veleposlaništvu, aktualnostih na slovenskih in ameriških tleh itd. Newsletter izhaja v angleškem jeziku. V številki, ki je izšla 27. marca 2015 je članek o naši občini in našem društvu.

ČLANEK   CELOTNI ČASOPIS